aulakoski_antero

Esivaaliehdokas Antero Aulakoski:

Yhteinen tehtävämme

Meidän tehtävänämme on vaalia menneiltä sukupolvilta perintönä saamaamme isänmaata ja rakentaasen tulevaisuutta.Tavoitteena ja toiveena on tehdä siitä tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi paikka kasvattaa lapsia, yrittää ja tehdä työtä. Isänmaa, joka huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista maaseudulla ja kaupungeissa.

Arjen turvallisuudesta on huolehdittava

Rikollisuuden lisääntyessä poliisien määrää ei saa vähentää. Yhteiskunnan on panostettava rikosten selvittämiseen ja hälytyspalveluilla on varmistettava poliisin tuki ja turva myös haja-asutusalueille. Rikoksista määrättäviä rangaistuksia tulee ankaroittaa.

Ehdokkaan arvomaailma on tärkeä

Toimintani perustana ovat kestävät perusarvot sekä Keskustalainen aatemaailma. Haluan kantaa vastuuta  yrittäjyydestä, työllisyydestä, perhearvoista, turvallisuudesta ja koulutuksesta. Haluan pitää huolta myös heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asioista.

Ihmisiä on kuunneltava

Arkinen elämämme on täynnä elämänmakuisia tarinoita, jotka kaikki ovat kuuntelemisen arvoisia. Jos tulen valituksi alueemme ehdokkaaksi, lupaan tulla kuuntelemaan tarinoitanne  tupailtoihin ja tapahtumiin. Ihmisten ääni on saatava mukaan päätöksentekoon.

Kodit ovat arvokas asia

Suurperheen isänä pidän perhettä yhteiskunnan perussoluna, jonka hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Lapsiperheiden asemaa on parannettava, jotta vältytään monimuotoisilta ongelmilta. Yhteiskunnan on pystyttävä takaamaan lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö tulevaisuuteen.

Nuorissa on tulevaisuus

Nuorten hyvinvointiin, koulutusmahdollisuuksiin ja työllistymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nuoret tulee saada mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Muistakaamme että sijoittaminen nuoriin on sijoittamista tulevaisuuteen.

Vanhenevista on huolehdittava

Eräs arvojemme mittareista on se, miten me pidämme huolta vanhemmista ihmisistä. Jokaisen ihmisen tulee saada elää vanhuutensa turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Pidän tärkeänä, että hoitopalvelut ovat toimivat ja apua on saatavilla tarvittaessa.

Hyvinvointi perustuu yrittäjyyteen ja työhön

Ilman yrityksiä ja työntekijöitä meillä ei ole toimeentuloa ja mahdollisuuksia ylläpitää palveluita. Sen vuoksi kiitos kaikille yrittäjille ja työllään maata rakentaville. Asenteita yrittämistä kohtaan tulee parantaa ja yrittäminen on otettava osaksi opetussuunnitelmia eri oppilaitoksissa.

Ympäristön hyvinvointia on vaalittava

Eräässä Keskustan puoluekokouksessa sain paidan, jonka rinnassa luki ”Vihreämpään yhteiskuntaan”. Sanoilla tarkoitettiin Keskusta-aatetta, mutta sillä opastettiin myös  ympäristöstä huolehtimiseen. Maan ”viljeleminen” tulee tehdä yhteisymmärryksessä luontoarvojen kanssa.

Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Em. sanat on kirjoitettu poliisikoulun pihalla olevaan kiveen. Me tarvitsemme toinen toistamme arjen elämässä, mutta myös päätöksenteossa. Pienen kansan vahvuus on yksimielisyys. Keskustan tulee olla sillanrakentaja eri puolueiden ja aatemaailmojen välillä.