parkkila_pasi3161ter_300ppi

Esivaaliehdokas Pasi Parkkila

Teollisuuden, elinkeinoelämän ja kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä on vahvistettava

Alueellamme on käynnistynyt ja on käynnistymässä merkittäviä teollisuuden hankkeita. Nämä hankkeet tarvitsevat alueeltamme jatkossakin puolestapuhujan, eivät vastustajaa.

Pk-yritysten toimintaedellytysten kehittäminen turvaa parhaiten työllisyyden alueellamme. Esimerkiksi rahoitus, työllistämis- ja työllistymiskannustimet ovat asioita, joiden puolesta tulen tekemään töitä eduskunnassa, mikäli tulen valituksi. – Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavaa.

Myöskään työllistämisen kustannukset eivät saa nousta kohtuuttomiksi työnantajille.

Suomalaisen ruoantuotannon perusta on kannattava maatalous, jota harjoitetaan koko maassa. Tulevan Keskustavetoisen hallituksen on tehtävä lujasti töitä yrittäjyyttä ja kasvua tukevien pidemmän tähtäimen rakennepoliittisten toimien hyväksi. – Kansallisten tukijärjestelmien vakauttamisen aika on nyt! Suomalaisten elintarvikkeiden viennin edistämiseksi on ponnisteltava jatkossakin.

Suomella tulee olla uskottava itsenäinen puolustusjärjestelmä sekä riittävä huoltovarmuus

Viime kuukausina on käyty ahkeraa keskustelua suomalaisesta maanpuolustuksesta. Aiheina ovat olleet puolustusmäärärahojen riittävyys sekä puolustuksen perusratkaisut. Suurella kohulla kansalaisaloitepalveluun masinoitu aloite yleisestä asevelvollisuudesta luopumiseksi ei ole saanut kansalta kannatusta. Tämä ”Ohi on!” -kampanja on kerännyt tähän mennessä vain noin 7500 nimeä.

Vakaan ja uskottavan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana on jatkossakin oltava kustannustehokas reserviläisarmeija, joka kykenee hyödyntämään tehokkaasti myös siviilissä hankitun osaamisen. Seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolustusmäärärahojen korotukset tulee olla asialistalla.

Yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseen kaikissa tilanteissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Energia- ja elintarvikeomavaraisuus lisäävät samalla myös työllisyyttä ja takaavat elämisen mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa. Pyhäjoen ydinvoimala tuo merkittävän lisän perusvoiman tarpeeseen ja vähentää riippuvuuttamme ulkomailta tuodusta energiasta. Sen lisäksi tulee kehittää hajautettua energian tuotantoa, mm. kotimaisen turpeen ja puun hyödyntämistä tulee tukea veroratkaisuin.

Kansanedustajan tärkein tehtävä on toimia kansan edustajana eli olla viestinviejänä ja ovien avaajana alueen ihmisten, yritysten ja kuntien asioissa eduskunnan ja ministeriöiden suuntaan.