Suomalaiset ovat saaneet sulatella parin viikon ajan hallituksen julkistamaa leikkauslistaa, jonka maksumiehiksi pääsevät etunenässä  lapsiperheet. Erityisesti lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset ovat aiheuttaneet raivoisia reaktioita lapsiperheissä. Mitta tuli täyteen, kun kaikkia lapsiperheitä 1940-luvulta saakka tukeneesta etuisuudesta päätettiin silpaista 110 miljoonaa euroa vuodessa. Kun oppivelvollisuusiän noston on arvioitu olevan todellisuudessa 100 miljoonaa euroa, olisi järkevämpää luopua siitä.

Lapsilisäleikkauspäätös odottaa selitystä keskustan, perussuomalaisten ja vasenryhmän viime perjantaina  jättämässä välikysymyksessä. Vasemmistoliitto ei lähtenyt välikysymysmenettelyyn mukaan. Sehän on näet itse ollut mukana kiintiöimässä kodinhoidontukea, mikä niin ikään on opposition arvostelun kohteena.

Hallituksen harjoittama perhepolitiikka ja julkistetun kehysriihen sisältämät leikkaukset huitaisevat euroja valtion kassaan reippaalla kädellä. Seuraukset ovat arvaamattomia. Leikkausten vaikutusten arviointia ei suostuta tekemään. Arviolaskelmien mukaan keskituloiselle kahden aikuisen ja kahden lapsen taloudelle kehysriihen päätöksistä syntyy vuositasolla melkein tuhannen euron lovi ostovoimaan. Lapsilisien leikkaaminen tuntuu kuitenkin eniten pienituloisissa perheissä, joissa lapsilisät käytetään taatusti jokapäiväiseen elämään eikä esim. pesämunan tai osakesalkun kartuttamiseen. Keskusta linjasi näkemyksensä lapsilisien koskemattomuudesta Rovaniemen puoluekokouksessa kaksi vuotta sitten.

Vaikka vaikeat ajat pakottavat tekemään leikkauslistoja, sopeutustoimia ja säästösuunnitelmia, pitäisi tekojen olla harkittuja ja vaikutusten tulisi olla selvillä.

Hallitus on toimintansa ajan tehnyt rajuja korjausliikkeitä talouteen ajaen lapsiperheiden palvelut alas valtionosuusleikkausten myötä. Esimerkiksi neuvolapalveluiden karsiminen kasvattaa kuntien sosiaali – ja terveysmenoja. Leikkauslistalla ollut subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen tai kotihoidon tuen rajaaminen kasvattavat kunnallisten päivähoitopaikkojen tarvetta.

Harjoitetun perhepolitiikan ja kehysriihen leikkausten maksumiehet muistavat hallituspuolueita ensi kevään eduskuntavaaleissa. Silloin on nimittäin omassa nahassa koettu leikkausten ja veronkorotusten koko kirjo, joiden vaikutukset olisi voitu selvittää etukäteen muutamalta lapsiperheeltä kysäisemällä.

Oma lukunsa ovat kohdennetut toimenpiteet, jotka kurittavat nimenomaan Pohjois-Suomessa asuvia.