Raahen Keskustan 29.9.2016  järjestämässä Vihannin koulutiloja koskevassa info- ja keskustelutilaisuudessa oli mukana kymmeniä vanhempia, opettajia ja luottamushenkilöitä. Ukonkantissa pidetyn tilaisuuden yksimielinen kannanotto oli, että Vihannin uusi koulu on rakennettava nykyisen koulukeskuksen paikalle ja kaikki muunlaiset suunnittelut on lopetettava. Vihantilaisten toivomus oli myös, että Vihantiin ei rakenneta mitään arkkitehtoonisia erikoisuuksia, vaan selkeitä terveitä tiloja, jolloin kustannuksetkin pysyvät kurissa. Paikalla olleet kaupungin päättäjät lupasivat tulevissa päätöksissään noudattaa vihantilaisten selkeää tahtoa.

Vihannin koulutilaratkaisuja suunnitelllut työryhmä on yksimielisesti esittänyt, että uusi koulu ja päiväkoti rakennettaisiin entisen koulukeskuksen alueelle. Myös Raahen opetuslautakunta on ollut päätöksessään työryhmän tekemän ehdotuksen kannalla. Raahen kaupunginhallitus käsittelee Vihannin kouluratkaisuja mutaman viikon sisällä.