Mitä on olla keskustalainen?

Matti Nivala
Lukijalta palsta, Raahen Seutu 29.8.2020

Liityin Suomen keskustaan Itä-Suomen yliopiston käytävällä syksyllä 2015. Tätä ennen olin tutustunut muutamaan suomalaiseen puolueeseen. Keskusta erottautui paikallisuudellaan ja omatakeisuudellaan. Keskusta oli ensimmäinen puolue, jossa vikojen etsimisen sijaan pyrittiin löytämään kaikkia miellyttävä ratkaisu.

Keskustalaisiin arvoihin kuuluvat sivistys, ylisukupolvisuus, kestävä luontosuhde, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Erityisesti minua on puhuttanut keskustalainen sivistys ja luontosuhde. Keskustalaisuuden ytimessä ovat Santeri Alkio ja Johannes Virolainen, jotka loivat ja muokkasivat keskustalaisuutta.

On selvää, että nykyisen heikkenevän kannatuksen ja puolueen vetovoiman vähentyessä tarvitaan päivitystä puolueen arvoihin ja suuntaan.

Keskusta on kansanliike, jossa jokaisella jäsenellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti. Keskustan kansanliikkeelle on ominaista suuri puoluekokous, jossa tavallisella keskustan jäsenellä on samanlainen mahdollisuus vaikuttaa puolueen linjaan kuin keskustan kansanedustajalla. Puoluekokouksessa tehty linjaus on vahva, koska niistä on äänestämässä ja päättämässä yli 3000 kokousedustajaa.

Keskusta vetää eri tavalla ajattelevia ihmisiä toimimaan paikallisesti ja alueellisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Keskustasta on sanottu, että seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Keskustan yhteiset arvot ja tavoitteet muun muassa perhepolitiikassa tai aluepolitiikassa yhdistää keskustalaisia, vaikka samaan aikaan voimme olla ristiriitaisia muista asioista. Keskustassa saa sanoa oman mielipiteen ääneen ja keskustan kenttä osaa olla tarpeen tullen ankara omille päättäjilleen.

Keskustan seuraava puoluekokous järjestetään Oulussa 4.-5.9. Keskustan kenttä valitsee itselleen uuden puheenjohtajan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kuntavaalit ovat välitavoite, mutta tärkeimpänä tavoitteena puheenjohtajan on palauttaa puolue takaisin juurilleen ja hankkia äänestäjien luottamus.
Matti Nivala
Raahelainen keskustavaikuttaja