Keskustan Raahen kunnallisjärjestön syyskokous 19.11.2020 valitsi yksimielisesti jatkokaudelle puheenjohtajakseen Pekka Poukkulan. Myös varapuheenjohtaja Sari Pekkala ja sihteeri Nina Pulkkanen jatkavat tehtävissään.

Syyskokous hyväksyi kuntavaalisuunnitelman, joka korostaa Raahen myönteisiä piirteitä. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Keskustan kannatusta Raahessa. Kuntavaaliehdokkaiden haku on nyt kiivaassa vauhdissa ja kokouksessa hyväksyttiinkin jo ensimmäinen erä henkilöitä kuntavaaliehdokkaiksi. Vaalityön onnistumisen takaamiseksi kunnallisjärjestö on perustanut seuraavat työryhmät: vaalityöryhmä, vaaliohjelmatyöryhmä, markkinointi- ja viestintätyöryhmä sekä vaalityön johtoryhmä.

Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua kaupungin taloustilanteesta ja kaupungin kehittämisestä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että tulevina vuosina kaupungin taloudenhoitoon on kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota. Talousarvion valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa, jolloin esimerkiksi veroprosentti voidaan määritellä realistisesti.

Kokouksen hyväksymässä kannanotossa keskitytään raahelaisten lasten, nuorten ja perheiden olosuhteiden parantamiseen. Raahen Keskustan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oltava kotikaupungissaan Raahessa mahdollisuus hankkia riittävät tiedot ja taidot, kehittää itseään, hakeutua jatkokoulutukseen ja kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Kannanotossa edellytetään myös, että koulukiusaamisen ja kouluväkivallan osalta Raahessa tulee olla nollatoleranssi. Vastuu kiusaamisen ehkäisemisestä ja lopettamisesta on kaikilla aikuisilla. Kannanotossa painotetaan myös lähikoulujen ja terveellisten koulutilojen merkitystä ja niiden ylläpitoa jatkossakin.

Koko kannanoton voit lukea täältä>>>

Kuvassa vas. Pekka Poukkula pj, Sari Pekkala vpj ja Nina Pulkkanen sihteeri.
Raahen Keskustaväki onnittelee ”trioa” ja toivottaa menestystä kunnallisjärjestön johtamiseen!