Kuntavaaliehdokas Antero Aulakoski: ”Raahe uuteen nousuun”

Raahe uuteen nousuun

Raahen velkaantuminen, muuttotappio, käytettävissä olevien määrärahojen väheneminen ja väestön ikääntyminen pakottavat kevään vaaleissa valittavan valtuuston hakemaan uuden suunnan kehitykselle. Monella tapaa ajatellen olemme tien haarassa ja valintojen edessä.

Jatkammeko tiellä, joka johtaa lannistumiseen ja ajatukseen ”viimeinen sammuttaa valot”. Tiellä, jossa näköalana korostuu passiivisuus, uudistusten vastustaminen sekä päätöksiin liittyvä valitusherkkyys.

Kuljemmeko jatkossakin tiellä, jossa keskeistä on ajatus: ”Mennään siitä missä aita on matalin”. Tehdään päätöksiä yksimielisesti varovaisuutta korostaen. Tyypillistä tällä ajattelulle on rohkeuden puute ja uudistusten pelko. Kun aina on tehty näin, tehdään vastakin. Valitettavasti poliittiset kompromissit eivät ole aina parhaita ratkaisuja Raahen tulevaisuuden kannalta.

Kolmas tie on ratkaisuja etsivä Raahe, joka innostaa päättäjät ja kaupunkilaiset kehittämään kotikaupunkiamme yhdessä ja yhteistyössä tosiasiat tunnustaen. Tämä tie ei ole helpoin kuljettavaksi, mutta se johtaa parempaan tulevaisuuteen palvelujen ja talouden kannalta.

Tällä tiellä lähipalvelut, sivistystehtävät, terveydenhuolto, eri ikäisten turvallisen arjen mahdollistaminen sekä elinympäristön kehittäminen ovat tärkeässä osassa päätöksentekoa. Toimintatavoissa ja johtamisessa korostuu virka- ja luottamushenkilöjohtaminen, asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä palvelujen hyvinvointinäkökulma.

Tulevaisuutemme ydinajatus kotikaupunkimme kehittämisessä olkoon ”Koti meille kaikille”. Raahen on oltava aktiivisempi verkostojen hyödyntäjä sekä innovatiivinen toimija elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja asukkaittensa kanssa.

Kehittämistarinassa korostuu kaupungin rooli ennakoivana uudistajana ja mahdollisuuksien hyödyntäjänä. Heikkoudet on muutettava vahvuuksiksi ja olemassa olevia vahvuuksia on edelleen kehitettävä.

Tulevia kuntavaaleja ajatellen minulla on unelma Raahen uudesta noususta ja elinvoimaa pursuavasta kotikaupungista. Unelman toteuttaminen vaatii tekoja, uutta päätöksentekokulttuuria ja rohkeutta hakea Raahelle parhaita ratkaisuja. Raahen tulevaisuus on omissa käsissämme.

Antero Aulakoski
Kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas, Kesk.