Kuntavaaliehdokas Benjamin Kallunki: ”Raahessa on vetovoimaa”

Tein pientä tutkimusta Suomen kuntien vetovoimaisuudesta. Yle julkaisi vuonna 2016 listauksen Suomen kunnista vetovoimaisuuden mukaan järjestettynä. Kaupungin tai kunnan vetovoimalla tarkoitetaan sen kykyä houkutella esimerkiksi ihmisiä tai yrityksiä seudulla tapahtuvien asioiden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Kaikkein menestyneimmät paikkakunnat siis vetävät puoleensa ihmisiä. Raahen sijoitus tällä koko maan kattavalla 313(vuonna 2016) kunnan listalla ei ole imarteleva. Se nimittäin löytyy sijalta 227. Listan mukaan Raahe ei ole Suomen mittakaavassa kovinkaan vetovoimainen. Miten tilannetta voisi edistää Raahen eduksi?

Raahe on merenrantakaupunki, jolla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Kaupunki on monilta osin hyvin viihtyisä. Vanha Raahe on hieno osa kaupunkia, johon liittyy myös omanlaista historiaa. Tuon alueen merkittäviä kiintopisteitä on hienosti laitetun liikenneympyrän keskellä oleva Pietari Brahen patsas sekä Raahen kirkko. Ei sovi myöskään unohtaa lähempänä merenrantaa sijaitsevaa Soveliuksen taloa. Miettiessäni Raahen nähtävyyksiä, yllätyin, kuinka paljon täällä onkaan hienoja paikkoja luonnosta puhumattakaan. Tällaisten asioiden ylläpito ja markkinointi lisäävät sekä Raahen vetovoimaa että myös pitovoimaa.

Lukuisten nähtävyyksien lisäksi, Raahessa on ollut poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet harrastaa monenlaisia eri liikuntalajeja. Hyvät liikuntamahdollisuudet ovat keskeisimpiä veto- ja pitovoimatekijöitä, joita kaupungilla voi olla. Liikuntapaikkojen heikentynyt ylläpito on kuitenkin aiheuttanut pahennusta etenkin nuorten liikkujien keskuudessa. Esimerkiksi jääkenttien heikko ylläpito on aiheuttanut negatiivista suhtautumista kaupunkiin ja epäuskoa sen kykyyn pitää huolta asukkaistaan. Tämän kaltaisissa tapauksissa kaupungin tulee reagoida nopeasti tarjoten jonkinlaisen ratkaisun tai vastauksen tilanteeseen. Päättäjien kiinnostus asukkaidensa ihan pienienkin asioiden hoitamiseen lisää asukkaiden luottamusta kotikaupunkiinsa.

Puhuttaessa Raahesta, törmään usein siihen, ettemme osaa olla ylpeitä hienosta kaupungistamme, vaan keskitymme liian usein sen negatiivisiin puoliin. Meidän oma asennoituminen kotikaupunkiimme heijastuu myös päättäjien asenteeseen ja päinvastoin. Ajatus kaupungin kehittämisestä voi tuntua suurelta askeleelta. On lähdettävä liikkeelle pienistä ja helpoista asioista. Meillä on hieno kaupunki hienoine puitteineen. Näiden asioiden pohjalta on hyvä lähteä kehittämään Raahea entistä vetovoimaisemmaksi. Kevään kuntavaaleissa meillä Raahen kaupungin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kaupunkimme tulevaisuuteen. Valitaan siis meille vastuullinen ja välittävä kaupunginvaltuusto.

Benjamin Kallunki, Keskustan kuntavaaliehdokas ja Raahen keskustanuorten varapuheenjohtaja