Kuntavaaliehdokas Elias Tornberg: ”Elinvoimainen Raahe”

Minkälainen kaupunki on elinvoimainen Raahe?
Elinvoimaisessa Raahessa on hyvä yrittää, tehdä työtä ja harrastaa. Elinvoimainen Raahe on houkutteleva muuttokohde ja hyvä paikka lapsiperheille.
Elinvoimaisessa Raahessa jokainen kuntalainen vauvasta vaariin voi hyvin sekä on tyytyväinen asuinkaupunkiinsa. Elinvoimaisessa Raahessa myös talous on kunnossa ja sen myötä myös varmistetaan toimivat palvelut.

Nuoret ovat tämän kaupungin tulevaisuus ja toivo sekä tietysti tulevia veronmaksajia. Asia pitäisi ottaa huomioon varsinkin, kun tehdään lapsia ja nuoria koskevia päätöksiä esimerkiksi liikuntapaikoista. Raahen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, miten raahelaiset nuoret saataisiin jäämään kaupunkiin sekä palaamaan korkeakouluopintojen jälkeen synnyinseudulleen töihin. Nuorten siirtymistä muihin kaupunkeihin voidaan hillitä tarjoamalla nuorille paremmat harrastusmahdollisuudet.

Kajaanin ammattikorkeakoulun Raaheen tuomat opiskelupaikat tukevat loistavasti elinvoimaisuutta. Tämän tyyppistä yhteistyötä tulisi lisätä ja jatkossakin tulee tehdä ahkerasti työtä sen eteen, että Raaheen saataisiin lisää korkeakoulupaikkoja. Raahen 2. asteen oppilaitosten yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on kaupunkimme muuttotappion kannalta omaan jalkaan ampumista. Raahen pitäisi keskittyä enemmän siihen, että täällä olisi enemmän korkeakoulu- ja työmahdollisuuksia, eikä ajamaan opiskelijoita muihin kaupunkeihin.

Mielestäni kaupungin tulisi kannustaa entistä enemmän nuoria myös yrittäjyyteen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen, joka vahvistaisi tulevaisuudessa kaupungin elinvoimaisuutta. Tulevaisuudessa esimerkiksi kevytyrittäjyys tulee merkittävästi lisääntymään, jonka vuoksi siihen kannattaa panostaa jo etukäteen. Raahen porvari- ja kauppakoulu tekee hyvää työtä tämän asian suhteen. Raahessa on upea meri- ja rannikkoseudun luonto jota tulee tehokkaammin hyödyntää matkailun edistämiseen. Esimerkiksi merenrannalle tulisi saada enemmän houkuttelevia majoitusvaihtoehtoja kuten vuokramökkejä, joita tällä hetkellä on todella vähän.

Raahen kaupunginvaltuustolla on tulevalla kaudella tärkeitä asioita päätettävänä, ja sen on tehtävä rohkeasti päätöksiä muuttotappion pysäyttämiseksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lyhytnäköisiä päätöksiä tulee ehdottomasti välttää, pikemminkin tulee miettiä, miten päätökset vaikuttavat pitemmällä aikavälillä erityisesti nuoriin ja lapsiin.

Elias Tornberg, kuntavaaliehdokas, Raahen Seutukunnan Keskustanuorten puheenjohtaja