51

51

51 Kinnunen Oili

Sairaanhoitaja, yrittäjä (uusi)

Olen Oili Kinnunen ja ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa.  Olen syntyisin Taivalkoskelta ja maatalon tytär. Olen muuttanut Oulusta Raaheen n 30 v sitten. Ammatiltani olen sairaanhoitaja, ja terveydenhoitaja (YAMK) ja yrittäjä.  Olen työskennellyt sairaanhoitajana OYS:ssa 17 vuotta, Raahen hyvinvointikuntayhtymässä työterveyshoitajana ja esimiehenä n. 10 vuotta. Tämän jälkeen olen työskennellyt neuvoloissa ja kouluterveydenhoitajana, kehitysvammaisten ja vanhusten hoitolaitoksissa. Tällä hetkellä työskentelen työterveyshoitajana yksityisessä terveyspalveluyrityksessä.

Työskentelen perheyrityksessämme osa-aikaisena yrittäjänä. Yrityksessämme vastaan talousasioista ja mm. kehittämisestä ja laatutyöskentelystä.

Työni kautta minulle on kertynyt monipuolista kokemusta ja tuntumaa eri osapuolien, kuten työntekijöiden, johdon ja päätöksentekijöiden näkemyksistä työelämässä.

Perheeseeni kuuluu mies ja neljä lasta. Lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Raahessa on ollut lapsiperheen hyvä ja turvallista elää. Kaikille on löytynyt monipuolisia harrastuksia.

Harrastuksiini kuuluvat mökkeily, marjastaminen ja luonnossa liikkuminen.

Luottamustehtävistä minulla on pitkä kokemus eri vammaisjärjestöjen hallitustyöskentelystä.

Minulla kiinnostaa erityisesti terveys- ja sosiaaliala ja sen kehittyminen ja muutosten hallinta.  Kannan erityistä huolta hoitoalalla työskentelevien ja omaishoitajien jaksamisesta.  Lisääntyvät mielenterveyden haasteet vaativat mielestäni jatkuvaa hoitotapojen kehittämistä ja erityisesti panostusta ennaltaehkäisevään toimintaan.  Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamalla saadaan parhaita tuloksia. Myös yrittäjien toiminnan tukeminen vaikuttaa sekä yrittäjien että työntekijöiden hyvinvointiin ja luo samalla taloudellista kasvua alueelle.

Toiveenani onkin päästä vaikuttamaan terveys- ja sosiaalialan kehittämiseen ja muutosten hallintaan.

Laaja työkokemukseni ja monipuolinen koulutukseni, erityisesti YAMK-tutkintoni sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, tukevat erinomaisesti osaamistani luottamustoimissa.

Mielenkiinnolla odotan sote-uudistusta ja sen tuomia hyötyjä sekä haasteita, muutoksia ja niiden hallintaa.

Perusluonteeseeni kuuluu työn tekeminen huolellisesti ja asiaan perehtyen. Periaatteenani on jatkuva oppiminen.  Haluan työskennellä sovittelevasti eri osapuolien näkökulmat huomioiden.