73

73

73 Tamminen Seppo

Eläkeläinen, (uusi)

Kaupungin talous on saatava tasapainoon.Vastustan tasaverojen korotuksia, kuten esim. kiinteistövero.

Kaupungin eri alueita tulee kehittää tasapuolisesti.