Keskustan Raahen kunnallisjärjestö

Tavoitteena on olla johtava vaikutuskanava kuntalaisille kotikaupungin asioihin

Tavoitteet

Keskustan Raahen kunnallisjärjestön tavoitteena on olla johtava vaikutuskanava kuntalaisille kotikaupungin asioihin

Tavoitteeseen pääsemiseksi kunnallisjärjestöllä on hyvät edellytykset, koska meillä on

 • Ihmisläheinen aate
 • Monipuolinen jäsenistö
 • Laaja ja osaava jäsenkenttä ja luottamushenkilöstö

Arvot

Arvoja mitä kunnallisjärjestö toiminnassaan toteuttaa ovat

 • oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • rehellisyys
 • toisten kunnioitus, suvaitsevaisuus
 • vähempiosaisista huolehtiminen
 • maltillisuus ja sovittelevaisuus

Toimintaperiaatteet

 • Raahen kunnallisjärjestön toiminta pohjautuu alkiolaiseen ajatteluun, jossa ihmisyysaate, kestävä talous ja luontosuhde ovat tasapainossa.
 • Ihmisyyteen kuuluu yksilön vapaus, mutta siihen liittyy myös vastuu itsestä, läheisistä sekä yhteisöstä.
 • Realistiseen luontosuhteeseen kuuluu jättää ”tila” paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin sen on itse saanut.
 • Kestävä talous perustuu kohtuuden ajatukseen, tasapainoon luonnon kanssa sekä elämiseen niin, että velkaantumiskehitys pysähtyy.